Yasui Kaoru bị người thầy giáo chủ nhiệm của mình lắm giữ được bí mật của mình, nên là ông ta sai làm gì em nó đều phải làm cái đó. Thấy em nó ngon, ngọt nước đâm ra ông ta đã dở thói đồi bịa với em nó luôn tại trường. Hằng ngày em nó cứ đến trường là phải bú cu, lam tình cho ông ta ngay tại trường luôn. Nơi rất nhiều người qua lại đó liệu có biết chuyện tình này, mời anh em cùng đón xem!!