Lily Hart một em gái ngoài quốc đến với nước Nhật để học tập và làm việc. Em nó tham gia vào một trường học để bổ túc thêm tiếng Nhật, nhưng khá đen cho em nó đã vào lớp của một ông thầy giáo biến thái. Ông ta đã nện em nó ngay từ hôm đầu đi học luôn, và có vẻ như em nó không mạnh dạn để phản kháng nhiều và cứ để ông ta nện mà thôi. Sau đó Cả hai đã đắm trìm bên cạnh nhau, mang lại những thước phim vô cùng hấp dẫn luôn, mời anh em cùng đón xem!!