Fujii Iyona một cô gái nhìn thì hiền lành, nhưng bên trong lại là một tính cách khác. Em nó có thói ăn cắp vặt, và nơi em nó hay ăn cắp đó chính là các cửa hàng tiện lợi. Một ngày nọ trong lúc đang ăn trộm, em nó đã bị nhân viên ở đây được. Nhwung anh ta cũng biến thái không kiếm, đã bắt em nó lột đồ ra và địt, không đồng ý sẽ bị anh ta bôi nhọ danh dự. Lúc này em này không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý ra và rồi…..